Как ще помогне Invisalign?

За първи път се говори за Invisalign през 2000-та година. От тогава насам повече от
500 хил. пациенти са се подложили на този тип лечение. С тази система могат да се
лекуват различни групи пациенти. Особено интересни са наблюденията над пациенти
с пародонтит, както при лекуван и стабилизиран такъв, така и при пародонтално
заболяване в процес на лечение. В тези случаи хигиената и честите контролни прегледи
са от изключително значение за успеха на лечението. Ортодонтското лечение може
да помогне за правилното подреждане на зъбите и от там за поддържане на адекватна
хигиена, както и за постигане на максимално добър краен резултат. Съвременната
ортодонтия предлага решение с фиксирана техника (брекети), при която лечението
се извършва бавно и с малки сили, поради увредения пародонт. Проблемът може
да възникне от това, че с фиксираната техника се създават условия за влошаване на
оралната хигиена. Натрупва се плака по повърхността на брекетите и около тях. Друг
проблем е, че брекетите са залепени близо до гингивалния ръб, където заради формата
на короната се задържа храна и пациентите са затруднени при почистването на зъбите
си. В резултат на това пародонталното заболяване може да прогресира.
Доброто пародонтално състояние може да се поддържа по време на ортодонтско
лечение с помощта на Invisalign, защото пациентите могат да свалят шините си и да
почистват добре зъбите си с междузъбни четки и конци. Пациенти с Invisalign твърдят,
че спестяват много време и усилия по този начин. Освен това плаката замърсява и
самите шини, което също принуждава да почистват по-добре. Наличието на дъга
при брекетите засилва подвижността на зъбите поради факта, че тя обхваща всички
зъби. При Invisalign зъбите се задържат в нужната позиция без да има комплексно
натоварване. Най-голямото предимство, разбира се, е естетиката. Шините са на
практика „невидими”. Това позволява и на пациенти с активен социален живот, както
и със служебни задължения свързани с разговори и срещи с много хора, да провеждат
ортодонтско лечение.

You can leave a response, or trackback from your own site.