Лечението с импланти е все по-достъпно!

Лечението с импланти е все по-достъпно!

През последните години лечението с импланти в България става все по-популярно. Добрата новина е, че вече е и по-достъпно. Няколко са факторите за това:

 Повече хора се интересуват от възможността да се лекуват с импланти.

 Повече дентални лекари предлагат на пациентите си лечение с импланти. В последните години се обособиха специализирани центрове, предлагащи лечение с импланти, където има изключително добре подготвени специалисти.

Няколко са начините да се постигне оптимална цена на лечението с импланти:

1. Намаляване на броя на поставените импланти.
Все повече научни изследвания сочат, че необходимият брой импланти може да бъде редуциран, като при долна челюст броят на нужните импланти се сведе до 4 броя, а при горна челюст до 6 броя и това да не се отрази на постигането на успешно лечение.

2. Разработка на специални оперативни методи, с които да се избегне нуждата от увеличение на костния обем у пациенти, при които имаме напреднала костна атрофия или резорбция.
Типичен пример за това е концепцията за лечение с импланти и фиксирана конструкция (мост) Fast & Fixed, при която се постига оптимален функционален резултат, много добър комфорт и се елиминира нуждата от увеличение на костния обем в областта на синуса на горната челюст, както и в областта на долната челюст.

Следва продължение…

You can leave a response, or trackback from your own site.