Лечението с импланти! продължение ….

Лечението с импланти! продължение

3. Намаляване на броя на операциите.
Все повече се разработват лечебни методики, с които да се намали броя на оперативните интервенции, които са нужни за постигане на оптимален резултат.

4. Създаване на импланти със специален дизайн за фиксиране на цели протези, даващи възможност за постигане на една по-добра цена на лечението с импланти.

5. Все по-голямата автоматизация при изработка на протезните конструкции.
През последните години навлязоха различни системи за автоматизиране на технологиите по изработка на протетичните конструкции, които от своя страна дадоха възможност да се постигне една по-добра крайна цена за изработка на въпросните конструкции.

6. Развиващата се пазарна икономика и конкурентните цени в България, предоставят възможността българските пациенти да се възползват от по-ниските цени на съвременната стоматология.

You can leave a response, or trackback from your own site.