Архив за ‘Естетична стоматология’

Риск от развитие на кариес при налични кариеси в устата при ниско pH и висок вискозитет на слюнката

Редица изследвания са проведени и изводът направен от това гласи , че не захарите предизвикват развитието на микроорганизмите, а pH на слюнката (киселинност).

Лечението с импланти е все по-достъпно!

Разработка на специални оперативни методи, с които да се избегне нуждата от увеличение на костния обем у пациенти, при които имаме напреднала костна атрофия или резорбция.

Лечението с импланти! продължение ….

Лечението с импланти! продължение
3. Намаляване на броя на операциите.
Все повече се разработват лечебни методики, с които да се намали броя на оперативните интервенции, които са нужни за постигане на оптимален резултат.
4. Създаване на импланти със специален дизайн за фиксиране на цели протези, даващи възможност за постигане на една по-добра цена на лечението с импланти.
5. [...]

Пародонтит – съвременният начин на живот

Очевидно е, че ако искаме да имаме здраво тяло и да водим здравословен начин на живот, трябва да се погрижим и за оралното си здраве.

Пародонтит

Много често се наблюдава отдръпване на венеца в областта на някой зъб, което хората асоциират с пародонтит.

Лечение с Invisalign при пациенти с пародонтално заболяване

Генерализираният пародонтит представлява сериозен проблем в стоматологичната практика. Той се среща в млада и средна възраст.

Как ще помогне Invisalign?

Особено интересни са наблюденията над пациенти
с пародонтит, както при лекуван и стабилизиран такъв, така и при пародонтално
заболяване в процес на лечение.

Вредят ли брекетите на зъбите?

Ако са спазени всички изброени условия за поддръжка на хигиената, брекетите са безопасно и безпроблемно средство за подреждане на зъбите