Posts Tagged ‘абсолютен лидер’

Моден пътеводител

Скъпите астрагани, визони, лисици се завръщат триуфално и на подиума, по улиците.