Posts Tagged ‘брекети’

Пародонтит

Много често се наблюдава отдръпване на венеца в областта на някой зъб, което хората асоциират с пародонтит.

Лечение с Invisalign при пациенти с пародонтално заболяване

Генерализираният пародонтит представлява сериозен проблем в стоматологичната практика. Той се среща в млада и средна възраст.

Как ще помогне Invisalign?

Особено интересни са наблюденията над пациенти
с пародонтит, както при лекуван и стабилизиран такъв, така и при пародонтално
заболяване в процес на лечение.

Вредят ли брекетите на зъбите?

Ако са спазени всички изброени условия за поддръжка на хигиената, брекетите са безопасно и безпроблемно средство за подреждане на зъбите