Posts Tagged ‘импланти’

Лечението с импланти е все по-достъпно!

Разработка на специални оперативни методи, с които да се избегне нуждата от увеличение на костния обем у пациенти, при които имаме напреднала костна атрофия или резорбция.

Пародонтит – съвременният начин на живот

Очевидно е, че ако искаме да имаме здраво тяло и да водим здравословен начин на живот, трябва да се погрижим и за оралното си здраве.

Пародонтит

Много често се наблюдава отдръпване на венеца в областта на някой зъб, което хората асоциират с пародонтит.

Лечение с Invisalign при пациенти с пародонтално заболяване

Генерализираният пародонтит представлява сериозен проблем в стоматологичната практика. Той се среща в млада и средна възраст.

Как ще помогне Invisalign?

Особено интересни са наблюденията над пациенти
с пародонтит, както при лекуван и стабилизиран такъв, така и при пародонтално
заболяване в процес на лечение.