Posts Tagged ‘красиви фльонги’

Обувки от дантела-писъкът на модата този сезон

Всеки един модел обувки е изящен, много нежен и изтънчен. За това цялостно впечатление основна заслуга обувките имат на дантелата, която прави красиви извивки около крака.