Posts Tagged ‘хронично заболяване’

Риск от развитие на кариес при налични кариеси в устата при ниско pH и висок вискозитет на слюнката

Редица изследвания са проведени и изводът направен от това гласи , че не захарите предизвикват развитието на микроорганизмите, а pH на слюнката (киселинност).